Forskningsteam | Danmarks Borgcenter

Forskningsteam


Jens Ulriksen
Forskningschef, Museum Sydøstdanmark

Forskningsemner:  Borgring 

Kontakt: Tlf. 3110 3544  ju@museerne.dk 

 

Jonas Christensen

Museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark

Forskningsemner: Forhistoriske forsvarsværker, Timmesøbjerg, Borgring

Kontakt: jc@museerne.dk 


Nanna Holm
Museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark

Forskningsemner: Den svenske befæstning af Køge, Borgring - læs mere her    

Kontakt: Tlf. 3119 0648  nh@museerne.dk


Lars Meldgaard Sass Jensen
Ph.D.-studerende, Aarhus Universitet

Forskningsemner: Politisk centralsted og statusmarkør: Vordingborg. Et studium af den danske Krones magtpolitik og profilering ca. 1100-1450 - læs mere her

Kontakt: marklmsj@cas.au.dk, hjemmeside


Susanne Outzen  
Museumsinspektør, Museum Sydøstdanmark

Forskningsemne: Borgens militære og boligmæssige funktioner

Kontakt: suo@museerne.dk


Forskningsnetværk

Magt, borg og landskab
Foreningen Magt, Borg og Landskab støtter den tværvidenskabelige forskning og formidling om borgene i middelalderens og renæssancens Danmark. Målet er at fremme en fælles forskningsindsats for at øge vores viden om samspillet mellem magt, borg og landskab. Der fokuseres på tidsperioden fra ca. 1000 til Enevælden 1660, og geografisk omfattes hele det middelalderlige Danmark, dvs. tillige de gamle danske områder Skåne, Halland og Blekinge, samt Slesvig-Holsten.

Læs mere om netværket på deres hjemmeside


Castella Maris Baltici

Castella Maris Baltici er et netværk for borgforskere fra landene rundt om Østersøen. Det blev etableret i 1991 under et symposium i Turku, Finland, og dets medlemmer mødes til et symposium hvert andet. Værtskabet går på skift blandt netværkets 9 medlemslande.

Symposierne indlæg publiceres løbende. Artiklerne er enten skrevet på tysk eller engelsk.

Næste symposium finder sted i 2015 med Danmark som værtsland.