Dannebrog fylder 800 år | Danmarks Borgcenter

Dannebrog fylder 800 år

DANMARKS BORGCENTER FEJRER FLAGJUBILÆUM

15. juni 2019 er det 800 år siden, Dannebrog meget belejligt dalede ned fra himlen over Lyndanisse og dermed skaffede Kong Valdemar Sejr dansk herredømme over Estland. Den danske konge var nogle uger tidligere stævnet ud fra havnen i Vordingborg, hvorfra han regerede landet fra den store kongeborg.

Derfor vil Danmarks Borgscenter nu markere jubilæet med en gigantisk jubilæumsfest med flaget i centrum. Thomas Tram Pedersen, afdelingsleder på Danmarks Borgcenter, fortæller: ”Dannebrog har været en konstant i vores nationale bevidsthed i 800 år og er blevet uløseligt forbundet med en række store nationale begivenheder. Disse begivenheder – og den symbolske betydning, som Dannebrog har og har haft for os hver især - bliver det gennemgående tema i de nedslag i Danmarks historie fra 1219 og helt frem til i dag, som vi har valgt at tage udgangspunkt i. Det er din og min historie – og vores hverdag”.

Programmet for det store event er ved at falde på plads, og Thoms Tram slår fast, at det i høj grad bliver et både bredt og folkeligt event, der søges udbredt til alle museerne under Museum Sydøstdanmark.

”Det bliver et internationalt event, hvor vi lige nu er ved at samle en række danske og udenlandske samarbejdspartnere, herunder Estland, som vi har en fin dialog med. Men derudover skal jubilæet også have en stor folkelig appel – fx i form af udstillinger om lokalbefolkningens minder med vores flag, fra store mærkedage og livsbegivenheder til de små fejringer i hverdagen”, fortæller Thomas Tram.  

Allerede fra efteråret begynder Danmarks Borgcenter at samle historier om Dannebrog. På jubilæets Facebook-side (www.facebook.com/flagetfrahimlen) vil alle kunne bidrage med historier om, hvad flaget betyder, og hvordan vi bruger det i vores hverdag.

Jubilæet markeres som en officiel national begivenhed, der forventer at trække stort fokus til SydkystDanmark, hvorfor Danmarks Borgcenter har blandt andet indledt et samarbejde med VisitSydsjælland-Møn om planlægningen.