Kongespejlet | Danmarks Borgcenter

Kongespejlet

Kongespejle er bøger, der giver kongen gode råd om, hvordan han styrer riget til gavn for ham selv og hans undersåtter. Når kongen holder spejlet op foran sig, er det meningen, at han ikke bare ser et spejlbillede af sig selv, men også et billede af hele rigets tilstand.

Vordingborg var kongens mægtigste borg i middelalderen. Her blev truffet vigtige beslutninger for riget, som fik betydning også for det Danmark, vi kender i dag. Vi følger kongens veje rundt på borgen og prøver - med udgangspunkt i borgens dramatiske historie, kongespejlene og den viden, I bringer med jer - at få et indblik i, hvad det ville sige at være hersker i middelalderen.

Vi har for øvrigt et spøgelse på borgen. Det var en konge, der traf en forkert beslutning, men det taler vi helst ikke om!

Forløbsbeskrivelse og læringsmål findes her (åbner i ny fane).

Varighed: 1 time
Pris: 500 kr.
Bestil: undervisning@museerne.dk