Bogen om borgen | Danmarks Borgcenter

Bogen om borgen

Kongens borg Vordingborg Dorthe Wille Jørgensen

Gåsetårnet, omgivet af ruinerede mure står som fysiske vidnesbyrd om Danmarks største kongeborg. Alene borgens størrelse understreger dens betydning for den danske kongemagt gennem mid­delalderen, hvilket da også bekræftes af desværre kun få skriftlige kilder.

Med KONGENS BORG – 123 års arkæologi på VORDINGBORG præsenteres den første samlede fremstilling af Vor­dingborg Borgs bygningshistorie og internationale re­lationer. Værket tager udgangspunkt i de arkæologiske under­søgelser som Museum Sydøstdanmark har forestået fra 1995 til 2012 ved forfatteren, museumsinspektør Dor­the Wille-Jørgensen. Undersøgelser, hvis resultater gennem årene har medført, at borgens historie har måttet revideres gang på gang.

Bogen indledes med en beskrivelse af, hvordan Vordingborgs ruiner med Gåsetårnet ikke alene har influeret på byens selvopfattelse men også stået som et dansk nationalromantisk symbol, der har inspireret både malere og digtere gennem tiden.

Dernæst gives et resumé af Nationalmuseets undersøgelser mellem 1889 og 1946 som baggrund for bogens hovedafsnit, der behandler metoder for og resultater af Dorthe Wille-Jørgensens undersøgelser.

I det afsluttende kapitel beskrives Vordingborgs udvikling fra en vikingetids kongsgård over en lille træborg i 1100-tallet til en imposant kongeborg af internationalt tilsnit under Valdemar IV Atterdag i sidste halvdel af 1300-tallet. Efter forskellige ombygningstiltag i 1500-tallet, i et forsøg på at imødekomme renæssancens idealer, overgår Vordingborg med enevældens indførelse i 1660, til kongens bror, prins Jørgen som arvelen. Den gamle borg rives ned, og et elegant barokpalæ rejses i dens sted.

Lige siden Nationalmuseernes undersøgelser i 1946 blev afbrudt på grund af snevejr, har man efterlyst en videnskabeligt funderet publikation af den store kongeborg Vordingborg. Vi håber med denne bog at have imødekommet efterlysningen.

KONGENS BORG

– 123 års arkæologi på VORDINGBORG

ved Dorthe Wille-Jørgensen

249 sider

Vejledende udsalgspris: 299,- kr

Kan købes i Borgcentrets butik